Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/lorenskog-vgs

Sikkerhet og beredskap

For å ivareta elevenes og de ansattes sikkerhet og beredskap har skolen beredskapsplaner og tiltak for å forebygge og håndtere alvorlige hendelser.

Til toppen