Rektor og skolens ledelse

Rektor

Rolf Odin Stokke Tellesbø

Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Thomas Tørvi

Rektors stedfortreder

Studieleder

Harald O Rutle

Administrasjonsleder

Kristina Sandelin 

Avdelingsledere 

Studiespesialisering - norsk og språk / Kunst, design og arkitektur

Korhan Markussen 

Studiespesialisering - realfag og økonomi

Kirsti Strømme Østby

Idrettsfag

Svein-Håvard Sletten

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign / Restaurant- og matfag

Marianne Isaksen Øvergård

Avdeling Bråten

Even W Nordbye

Avdeling Ahus

Tone M Strøm

 

Til toppen