Rådgivertjenesten

Skolens to rådgivere hjelper deg med å legge til rette for at du får en meningsfull skolehverdag. De bistår deg med å planlegge videre utdanning og fremtidig yrkesvalg. Du kan også ta opp personlige og sosialpedagogiske spørsmål.

Rådgiverne har taushetsplikt

 

Hva vi kan hjelpe deg med

Sosialpedagogisk rådgiving 

Sosialpedagogisk rådgivning skal hjelpe deg slik at du trives på Lørenskog vgs. Vi kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale, faglige eller emosjonelle vansker som påvirker opplæringen din. 

Vi kan blant annet

  • Hjelpe deg med utfordringene dine på skolen
  • Snakke med deg i vanskelige situasjoner
  • Kartlegge og finne ut av hva skolen kan gjøre for å hjelpe deg, og om det er behov for andre hjelpeinstanser
  • Finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Vi samarbeider blant annet med PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), OT (oppfølgingstjenesten), skolens miljøarbeider og helsesykepleier.

Har du behov for sosialpedagogisk rådgivning tar du kontakt med en av oss. Vi er her for å støtte og hjelpe deg i skolehverdagen din.

 

Karriereveiledning

Skolens rådgivere gir veiledning knyttet til fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning.

Dette er noe av det karriereveilederen kan hjelpe deg med:

  • valg av utdanningsprogram, programområde og fag på videregående skole
  • inntaksprosedyre til videregående opplæring
  • informasjon om utveksling
  • karriereveiledning for å kartlegge og finne ut av dine evner, interesser og verdier
  • informasjon om ulike typer utdanning innenlands og utenlands, samt om søknadsprosessen, søknadsfrister og finansiering av høyere utdanning

Vår erfaring er at den personlige kontakten og samtaler rundt de ulike valg og muligheter ikke kan erstattes av informasjon en kan finne på ulike nettsider. Det å kombinere kunnskap om hvor en kan finne informasjon, hvordan søke etter relevant informasjon, og videre kunne diskutere og reflektere over egne ønsker, drømmer og behov, fungerer godt for de fleste elever.

Vi ønsker å tilrettelegge for karriereveiledning allerede tidlig fra VG1 slik at dette kan bli en prosess for den enkelte elev. Allerede i januar skal elever på VG1 ST velge programfag, som vil være av betydning for videre valg av utdanning. Ved informasjon, besøk og mulighet for å delta på ulike arrangementer ønsker vi å gi elevene innsikt i ulike muligheter. Samarbeidspartnere utenfor skolen er viktig.

På Teams blir det fortløpende lagt ut oppdatert informasjon om både videregående utdanning og høyere utdanning og besøk av høgskoler og universiteter. I løpet av Vg3 skal alle elevene også ut på utdanningsmesser, og det blir muligheter for besøk bl.a. på Universitetet i Oslo og OsloMet. Rådgivertjenesten har også nært samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner og med næringslivet.

Illustrasjon av samtale - Klikk for stort bilde
Illustrasjon av veivalg - Klikk for stort bilde

Hvor finner du oss?

 

Vi ønsker å være lett tilgjengelig for elevene og det skal være enkelt å komme i kontakt med oss. Vi ønsker at elever tar kontakt på Teams, skolens elektroniske plattform, og vi prøver alltid å svare på alle henvendelser raskt.

Rådgiverne på Lørenskog videregående skole har kontor i 1. etasje, til venstre for hovedinngang

 

Hvem er vi?

 

Shery Hossein Namvar  - Har hovedansvar for KD, 2ST, 2ID, 3ID og FBIE

Arma Trbonja – Har hovedansvar for 1ST, 3ST, 1ID, RM og 3PB

 

 

Til toppen