To nye smittetilfeller ved skolen

To elever i 1ST har påvist koronasmitte. Alle som antas å være mulige nærkontakter er kontaktet. 

En elev fikk påvist smitte 6. januar. Eleven var i Fjellhamarhallen onsdag morgen og en kort tur innom kantina (ca. 10 min). 11 elever er satt i karantene i 10 dager.

Den andre eleven var på skolen de tre første timene onsdag 6. januar. Smitten er knyttet til fritiden og mulige nærkontakter, totalt 12 elever og 1 lærer, er satt i karantene.

 

Totalt har vi hatt 17 kjente tilfeller ved skolen, hvorav 7 av tilfellene ikke har medført at andre elever og ansatte har måttet gå i karantene. Alle er blitt smittet utenfor skolen, og det samme viser erfaringene fra andre skoler. Elever og ansatte smittes hovedsakelig andre steder. Det kan tyde på at smittetiltakene på skolene fungerer godt og at det er relativt trygt å være på skolene. Vi følger opp skolens lokale tiltak tett ved å minne elever og ansatte på at vi alle sammen må bidra og ved inspeksjoner i klasserom og fellesarealer flere ganger om dagen.

 

Det kommer henvendelser fra bekymrede elever og foresatte. Noe som er forståelig ut fra antall smittede. Det er derfor viktig at vi tar smittevern på alvor, er hjemme hvis vi er syke og holder god avstand på skolen, minst en meter i alle situasjoner. 

  • Erfaringer fra nedstengningen av skoler i vår viste store negative konsekvenser for barn og unge. Elever smittes i liten grad på skolen når regler for smittevern følges, men i hovedsak hjemme og andre steder.
  • Som en følge av dette er rødt det strengeste tiltaket som kan innføres av kommuneoverlegen og stenging av en skole er kun tillatt for å få kontroll på en smittespredning ved skolen. Så langt kjenner vi ingen tilfeller der noen har blitt smittet på skolen.
Til toppen