Streik og konsekvenser for opplæringen i uke 39

På grunn av busstreik må elevene finne alternative måter å komme seg til skolen på i uke 39. Togtrafikken skal gå som normalt.

Vi viser til informasjon fra kollektivselskapene som er lagt ut på Viken.no – her vil det skje fortløpende oppdateringer under streiken

 

Fravær

Fravær føres ikke for elever som ikke kommer seg til skolen pga buss-streik. Dette er i tråd med ordensreglementets §6 Nærvær og fravær som sier at « Hvis årsaken til fraværet ditt ligger utenfor din kontroll, for eksempel stans eller forsinkelser i kollektivtrafikken, kan rektor avgjøre om det likevel ikke skal føres fravær.»

 

Gi beskjed til dine faglærere og kontaktlærer om du ikke kommer deg på skolen og må følge undervisningen hjemmefra.

 

Gjennomføring av opplæringen

Elever som ikke kommer seg på skolen vil få opplegg som de kan gjøre hjemmefra. Vi vil foreta en ny vurdering i løpet av mandagen på om undervisningen skal være digital eller fysisk for resten av uka.

Til toppen