Rødt nivå innføres - Gjelder fra og med torsdag 12. november.

Kommuneoverlegen har vedtatt at vi går over til rødt nivå. Formålet med rådene er å begrense smittespredning av Covid-19. Terskelen for å gå over til rødt nivå er høy, og begrunnes hovedsakelig i de negative konsekvensene dette har for elevene og erfaringene med at smittespredning på skoler er lav. Elever og ansatte smittes hovedsakelig andre steder. Dette kan tyde på at skolene har god kontroll på tiltakene som innføres. 

Rødt nivå innebærer:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

 

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper

Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

 

Veksling mellom digital skole og fysisk oppmøte

For å overholde avstandskravet om 1 meter i alle situasjoner innfører vi rullering annenhver dag mellom fysisk skole og digital undervisning for følgende grupper:

 • SF (KD, ID, ST) vg2 og vg3 starter med fysisk skole torsdag, fredag digitalt osv.
 • SF vg1, 3PB og VPB starter med digital skole torsdag, fredag fysisk skole osv.

YF, kombinasjonsklassen, «fagbrev på jobb» - klassen og 10. klasse har fysisk skole hver gang/dag.

Aktiviteter som lærer har planlagt på skolen denne og neste uke, kan gjennomføres selv om det etter oppsettet over skal være digital undervisning. Utover det åpner vi ikke for endringer av planen. Dette for å skape forutsigbarhet og enkle regler. 

 

Spesielle smittetiltak

 • Klasserommene er ryddet for å skape minst 1 meter mellom elevene. Det medfører at flere klasser vil få tildelt 2 klasserom.
 • Kontaktflater skal vaskes når økta er slutt og elevene skal bytte klasserom. Lærer vil velge ut to elever vil å vaske over pulter, stoler, utstyr og evt. andre flater som berøres. Vaskebøtter er satt ut og Rutt Kines vaskevideo fra i våres finner dere under filer i denne kanalen.
 • Alle spriter/vasker hendene når de kommer til skolen, før/etter mat og ved bytte av klasserom.
 • Åpen klasseromsdør når det er fornuftig for å redusere kontaktflater.
 • Idrett – rullering av klasser i hallen, garderober, oppmøtetidspunkt og vask av utstyr er innført. Avstandskrav om 1 meter følges i aktivitet.
 • Bruk av utstyr på f.eks. realfag: Utstyr skal ikke deles før etter rengjøring. Alt utstyr rengjøres etter bruk. 
 • Yrkesfag – egne bransjestandarder følges.
 • Elevene må spise og oppholde seg i klasserommet eller utendørs i pauser. Elever som har hatt undervisning i Lørenskoghallen eller realfagsrom må spise i kantina eller utendørs.
 • Kantine og aula brukes ikke til oppholdsrom, med unntak av elever som har fritimer. Overflater vaskes jevnlig.
 • Kantina holdes åpen. Krav om 1 meter og bruk av desinfeksjon. Tilsyn passer på.
 • Renhold har ekstra vask av kontaktpunkter og overflater både på skolen og i hallen.
 • Vi har ikke innført bruk av egne innganger, da vi ønsker flest mulig gjennom hovedinngangen på grunn av smittekontroll og automatisk døråpner.
 • Gruppe- og samtalerom prioriteres til ansatte som skal gjennomføre digital og fysisk undervisning samme dag.
 • Elever som ikke har Internett hjemme kan komme på skolen for å gjennomføre digital undervisning. 

 

Privatisteksamen vil gjennomføres som normalt med egne retningslinjer for smittevern. 

 

Koronasmitte ved skolen

Vi blir kontaktet av smittevernmyndighetene dersom en av våre elever eller ansatte får påvist korona.

 • Alle som har vært i nærkontakt med aktuell person blir oppringt av smittevernmyndighetene og bes ta en koronatest, samt satt i karantene i 10 dager fra datoen de kunne ha blitt smittet.
 • Alle elever og ansatte blir informert når vi har hatt et smittetilfelle på skolen.
 • Totalt har vi nå 17 kjente tilfeller på skolen, 7 av tilfellene har ikke medført at noen fra skolen har blitt satt i karantene.
Til toppen