Lokale tilpasninger smittevern ved Lørenskog vgs.

For at alle skal få en trygg og god skolehverdag har vi innført noen lokale tilpasninger med tanke på smittevern.
Disse følger smittevernveilederen fra UDIR, retningslinjer fra Viken fylkeskommune og lokale tilpasninger for gult nivå.

Det viktigste for å unngå smittespredning er i prioritert rekkefølge: 

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakt mellom personer

 

Målene for tiltakene våre er:

 1. å begrense kontakten mellom personer, slik at vi reduserer konsekvensene ved et eventuelt smitteutbrudd, samt gjør smittesporingen mest mulig enkel. 
 2. å sikre at ansatte og elever har nødvendig kompetanse til digital undervisning.

Dette er de viktigste lokale tilpasningene våre:

 • Det blir klassevis oppstart første skoledag. 
 • Elevene skal ha faste plasser. Bytte av plasser skjer over en helg.
 • Ved bytte av klasserom og/eller faggrupper skal elevene vaske/sprite hendene. På gult nivå er det ikke krav om å vaske pultene mellom bytter.
 • Det er satt inn forsterket renhold i henhold til gult nivå.
 • Elevene oppfordres til å ta pauser og spise i klasserom eller ute.
 • Det er redusert antall plasser i kantina og aula. Elevene sendes til kantina til ulike tider for å handle. Hold avstand til hverandre i kantina.
 • Ledelsen og elevtjenesten har inspeksjon i friminutter, midttime og før/etter skoletid.
 • Ingen ekskursjoner med overnatting til og med høstferien.
 • Ingen ungdomsskoleaktiviteter på skolen, ei heller Utdanningtorg i høst. Forsering av engelsk for 10. klasse går som normalt. 
 • Ansatte bør holde avstand til elever så langt det er mulig, da de har undervisning i ulike grupper på ulike trinn.
 • Udir anbefaler verken elever eller ansatte i skoler å bruke munnbind. Om noen likevel ønsker å benytte seg av det, er det i orden for skolen.
 • Hvis lærer må være hjemme og er frisk nok til å jobbe vil elevene kunne få digital undervisning.
 • Hvis en elev blir syk i løpet av skoledagen: Ta kontakt med ledelsen/kontor.
 • Elever med særskilte behov: Ta kontakt med ledelsen/kontor.

Skulle vi gå over på rødt nivå, vil vi innføre alternerende dager med vg1 og YF den ene dagen og vg2 og vg3 den andre dagen, slik at vi kan tildele to klasserom til de gruppene som trenger det for å opprettholde en avstand på en meter mellom hver pult. VPB og kombinasjonsklassen vil kunne møte hver dag.

Spesielt om elevfravær:

Elevene kan følge undervisningen digitalt når de må være hjemme grunnet sykdom. Vi kan ikke gi elevene som må være hjemme på grunn av sykdom eller karantene et fullverdig digitalt tilbud, ved siden av ordinær undervisning. Som oftest vil det bli et enklere opplegg for de elevene som må være hjemme. De skal ikke ha fravær når de deltar digitalt. Ordensanmerkning eller fravær kan brukes hvis det viser seg at eleven ikke deltar i den digitale undervisningen, ikke leverer oppgaver o.l.

Det kreves ikke dokumentasjon i form av legeerklæring o.l., heller ikke ved vurderingssituasjoner. Dokumentasjon trengs dog hvis eleven skal få dokumentert fravær.

Elever i risikogrupper trenger ikke legeerklæring. Dialog mellom lege-hjem, og videre mellom skole-hjem ligger til grunn for hvordan løse skolehverdagen best mulig. Målet er allikevel å ha alle elevene mest mulig på skolen.

Lykke til med skoleoppstarten!

 

Informasjonsbrev til foreldre fra Utdanningsdirektoratet

Informasjon om skolehverdagen på flere språk. 

Til toppen