Ny nettadresse!

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/lorenskog-vgs

Rødt nivå fra og med 1. mars

På grunn av økt smitte som følge av de muterte koronavariantene i vårt område, innføres det rødt nivå i Lørenskog kommune fra og med mandag 1. mars. På mandag begynner vg2 og vg3 studieforberedende (ST, KD og ID) med fysisk skole, mens vg1 studieforberedende og voksenopplæringen skal ha digital skole. På tirsdag blir det motsatt.  3PB og KOMB har skole hver dag, mens det vil bli laget en egen plan for yrkesfagsklassene.

Vi minner om følgende på rødt nivå:
 

Det viktigste er:

 1. Syke personer skal ikke være i på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Alle må bidra og følge opp tiltakene vi har i klasserom og fellesarealene slik at vi kan holde skolen mest mulig åpen, selv på rødt nivå.

 • Holde avstand, minimum 1 meter i alle situasjoner, også i klasserom, verksted og idrettshall. Det medfører at flere klasser vil få tildelt 2 klasserom og dere vil ha faste plasser i alle timer
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Alle spriter/vasker hendene når de kommer til skolen, før/etter mat og ved bytte av klasserom.
 • Kontaktflater skal vaskes når økta er slutt og elevene skal bytte klasserom. Lærer vil velge ut to elever vil å vaske over pulter, stoler, utstyr og evt. andre flater som berøres. Vaskebøtter er satt ut og Rutt Kines vaskevideo fra i våres finnes på Teams
 • Bruk av utstyr på f.eks. realfag, idrett, KD og yrkesfag. Utstyr skal ikke deles før etter rengjøring. Alt utstyr rengjøres etter bruk.
 • I kantine og fellesarealer skal kun elever som kommer fra spesialrom og gymsal spise lunsj og oppholde seg. Alle andre skal spise maten og oppholde seg i klasserommet eller utendørs.
 • Ekstra renhold av kontaktpunkter og overflater både på skolen og i hallen.
 • Vi har ikke innført bruk av egne innganger, da vi ønsker flest mulig gjennom hovedinngangen på grunn av smittekontroll og automatisk døråpner.
 • Gruppe- og samtalerom prioriteres til ansatte som skal gjennomføre digital og fysisk undervisning samme dag.
 • Elever som ikke har Internett eller har andre spesielle grunner kan komme på skolen for å gjennomføre digital undervisning.
Til toppen