• Rødt nivå innføres - Gjelder fra og med torsdag 12. november.
    Kommuneoverlegen har vedtatt at vi går over til rødt nivå. Formålet med rådene er å begrense smittespredning av Covid-19. Terskelen for å gå over til rødt nivå er høy, og begrunnes hovedsakelig i de negative konsekvensene dette har for elevene og erfaringene med at smittespredning på skoler er lav. Elever og ansatte smittes hovedsakelig andre steder. Dette kan tyde på at skolene har god kontroll på tiltakene som innføres.

Aktuelt

Kalender

Til toppen